| Τα ΝΕΑ μας |

«Καινοτομία και Συνέργειες στον Αγροδιατροφικό Τομέα», μια επιχειρηματική συνάντηση από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με συμμετοχή επιχειρήσεων στον τομέα της αγροδιατροφής

Η επίσημη πρώτη παρουσίαση των Δρόμων του Κρασιού Αθήνας έγινε την Πέμπτη 4/12/14 στα πλαίσια εκδήλωσης που διοργάνωσε το  Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ στο Κέντρο Ελληνικής Παράδοσης, Μητροπόλεως 59, με θέμα «Καινοτομία και Συνέργειες στον Αγροδιατροφικό Τομέα».

Περισσότερα...

Ιστορικό: Πώς σχηματίστηκε το Cluster & η συνεργασία με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Γράφει: Ελένη Κεφαλοπούλου - Δημοσιογράφος Οίνου

O Συνεργατικός Σχηματισμός «Δρόμοι του Κρασιού Αθήνας» - Wines of Athens είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2014, με πρωτοβουλία έμπειρων Οινοποιών της Ανατολικής Αττικής, που δραστηριοποιούνται από οικογενειακή παράδοση για πολλές δεκαετίες με επιτυχία στον κλάδο του κρασιού.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις αξιοποίησαν την ευκαιρία που δόθηκε από τo Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας στις μικρές επιχειρήσεις» με κωδικό MIS 352717 του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εργασίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικών πόρων.

Τα βήματα που έγιναν για τον σχηματισμό του Cluster:

  • Οκτώβριος 2013: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΜΕ για την επιλογή ωφελούμενων επιχειρήσεων (Αρ.Πρωτ.5506/17.10.13) στα πλαίσια της ως άνω πράξης.

    

  • Δεκέμβριος 2013: Υποβολή της Πρότασης των Οινοποιών με θέμα «Προώθηση και προβολή προϊόντων και υπηρεσιών οινοτουρισμού» (αρ.Πρωτ. 5714/16.12.13).

    

  • Φεβρουάριος 2014: Έγκριση της πρότασης και έναρξη των υπηρεσιών υποστήριξης.

    

  • Μάρτιος 2014: Έναρξη εκπόνησης Σχεδίου Δράσης Συνεργατικού Σχηματισμού από εμπειρογνώμονα του ΙΜΕ.

    

  • Μάιος 2014: Ολοκλήρωση 1ου μέρους Σχεδίου Δράσης και παράλληλη έναρξη εφαρμογής του.

    

  • Απρίλιος – Ιούνιος 2014: Διαβουλεύσεις επί νομικής μορφής, κριτηρίων εισόδου, δεοντολογίας και περιορισμών.

    

  • Ιούλιος 2014: Έναρξη εργασιών διαφημιστικού γραφείου για την δημιουργία εταιρικής ταυτότητας και Σχεδιασμός λογοτύπου και φυλλαδίου προώθησης με την χρηματοδότηση του ΙΜΕ.

    

  • Ιούλιος - Αύγουστος 2014: Έναρξη εργασιών δικτύωσης και συνεργασιών (ΕΟΤ, Visit Greece, Ελληνοαμερικανικό Πανεπιστήμιο).

    

  • Σεπτέμβριος 2014: Ολοκλήρωση 2ου μέρους Σχεδίου Δράσης, υποδειγμάτων, οργανογράμματος, προτάσεων.

    

  • Οκτώβριος 2014: Ανάπτυξη ιστοσελίδας με συνεργασία με το Ελληνοαμερικανικό Πανεπιστήμιο.

 

  • Οκτώβριος 2014: Επίσκεψη στα Οινοποιεία της Βιέννης με την υποστήριξη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

 

 • Δεκέμβριος 2014: Επίσημη παρουσίαση του Δικτύου στα πλαίσια Εκδήλωσης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ «Καινοτομία και Συνέργειες στον Αγροδιατροφικό Τομέα» στο Κέντρο Ελληνικής Παράδοσης.